AUE4*CR

Domeniul de utilizare:

Cablurile sunt utilizate pentru realizarea de bransamente monofazate pentru tensiuni U0/U 0.6/1kV

Attachments