Țintele politicii de calitate, definite de conducerea ELECTROPLAST SA în conformitate cu strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a companiei sunt:

  • 1. Întreținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu – Sănătate și Securitate in muncă, conform: SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO / CEI 80079-34: 2012, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018;
  • Îmbunătățirea constantă a calității produselor și serviciilor;
  • Furnizarea de produse de calitate care îndeplinesc cerințele și reglementările legale, precum și cerințele și așteptările clienților;
  • Menținerea unui raport competitiv calitate-preț prin reducerea costurilor de producție;
  • Monitorizarea satisfacției clienților pentru a îmbunătăți continuu calitatea bunurilor și serviciilor furnizate;
  • Dezvoltarea, promovarea și consolidarea mărcii ELECTROPLAST printre diferitele grupuri țintă de clienți;
  • Îmbunătățirea și optimizarea capacităților de producție pentru a crește productivitatea muncii, a reduce costurile de producție și a obține profit.
  • 8. Furnizarea de programe și activități de formare continuă și educație pentru angajații companiei, pentru a obține competențe și abilități profesionale superioare, o conștientizare sporită a calității și un sentiment mai profund de responsabilitate personală față de sarcinile și îndatoririle specifice atribuite în cadrul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu – Sănătate și Securitate in muncă.

Certificări și licențe