Politică privind confidențialitatea datelor personale

 

 1. Introducere

Acest website (”Site-ul”) este operat de către ELECTROPLAST SA (”ELECTROPLAST sau ”Societatea). ELECTROPLAST SA poate fi referită în această Politică drept ”noi”, ”nouă” sau ”al nostru/a noastră”.

ELECTROPLAST SA este o societate cu sediul în Bistrița, Strada Subcetate nr. 14, Bistrița-Năsăud, România. Întrucât acordăm o atenție deosebită aspectelor care țin de protecția datelor cu caracter personal, pentru orice aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră, ne puteți contacta la următoarele date de contact:

 • Adresa de corespondență: Bistrița, Strada Subcetate nr. 14, Bistrița-Năsăud, România;
 • Adresa de e-mail: office@electroplast.ro

ELECTROPLAST SA face parte din holdingul Roca Industry, ce are ca scop dezvoltarea și scalarea brandurilor autohtone puternice și sustenabile, atât pe baza unei strategii comune, cât și prin sinergiile generate prin și din activitatea societăților ce fac parte din holding.

 1. Obiectul acestei Politici privind confidențialitatea datelor personale

Prezenta Politică privind confidențialitatea datelor personale are rolul de a vă informa cu privire la:

(a) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului;

(b) prelucrările datelor cu caracter personal desfășurate de către Societate în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

III.       Semnificația unor termeni utilizați în această Politică

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect, în special prin referință la un factor de identificare, cum ar fi: nume, prenume, date de contact, etc.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utillizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date cu caracter personal desemnează calitatea pe care o are Societatea în prelucrarea datelor tale cu caracter personal, conform prevederilor acestei Politici.

Persoană vizată desemnează persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Societate, conform prevederilor acestei Politici.

Persoană Împuternicită desemnează entitatea care pelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului.

Roca Industry desemnează holdingul de materiale de construcții listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, creat prin reunirea companiilor ELECTROPLAST SA, EVOLOR SRL, BICO INDUSTRIES SA, ECO EURO DOORS SRL și DIAL SRL.

Impetum Group desemnează grupul de societăți din care face parte societatea de tip holding din cadrul Roca Industry, respectiv Roca Industry Holdingrock1 SA.

 1. Modificări aduse Politicii

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar Societatea va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala faptul că Politica a fost modificată prin afișarea unui mesaj de tip pop-up în momentul în care accesezi Site-ul pentru prima dată, ulterior operării de modificări asupra Politicii. Prin consultarea frecventă a acestui Site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de ELECTROPLAST SA.

 1. Legături cu alte website-uri

Site-ul poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități / persoane juridice de o manieră care nu se află sub controlul Societății și cu privire la care Societatea nu poartă nicio responsabilitate. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul Site-ului, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor website-uri pentru a putea cunoaște și înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică infomațiile dumneavoastră.

 1. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Societate

6.1.      Cum colectează Societatea datele dumneavoastră cu caracter personal?

Atunci când vizitați Site-ul, precum și în alte împrejurări în care interacționați cu Societatea, este posibil să ne furnizați în mod direct datele dumneavoastră cu caracter personal, sau este posibil să colectăm indirect unele dintre datele cu caracter personal care fac referire la dumneavoastră.

În acest sens, este posibil ca Societatea să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal prin următoarele mijloace și canale de comunicare:

 • Atunci când navigați pe Site-ul nostru (e. informații tehnice, precum adrese IP sau alte date de conectare colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare);
 • Atunci când ne contactați, prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție prin intermediul Site-ului, sau în orice modalitate aleasă de dumneavoastră;
 • Atunci când participați la evenimente de orice natură la care Societatea realizează conținut fotografic sau conținut video care pot încorpora imaginea și, dacă este cazul, vocea dumneavoastră;
 • Atunci când vă depuneți candidatura pentru un post în secțiunea ”Cariere” din cadrul Site-ului, sau când aplicați sau sunteți contactat într-un alt mod în legătură cu posturile din cadrul Societății;
 • Atunci când postați comentarii cu conținut text sau foto/video pe paginile noastre de social media sau atunci când ne adresați întrebări, reclamații sau cereri prin intermediul paginilor noastre de social media;
 • Atunci când ne furnizați în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal, prin interacțiunile avute cu Societatea.

6.2.      De ce are nevoie Societatea să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu următoarele scopuri:

6.2.1.   Navigarea pe Site. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați Site-ul nostru, folosim cookie-uri. Pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al Site-ului, vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea fișierelor cookie .

6.2.2.   Interacțiunile cu utilizatorii de social media

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum numele și prenumele, imaginea, numele de utilizator, adresa IP și, după caz, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați, atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de social media precum Facebook / Instagram / Linkedin. Fiecare platformă de social media are propria sa politică de confidențialitate a datelor. În cazul în care aveți orice întrebări cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către respectivele platforme, sau pentru informații despre scopul sau volumul datelor cu caracter personal colectate și prelucate de către respectivele platforme de social media, precum și despre drepturile dumneavoastră și posibilitățile de configurare pentru a vă proteja spațiul privat, vă rugăm să consultați politicile lor de confidențialitate.

6.2.3.   Promovarea activității Societății prin realizarea și publicarea de fotografii și conținut video din cadrul evenimentelor organizate de Societate

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când publicăm pe site-ul nostru web și/sau pe paginile noastre de social media indicate mai sus imagini și / sau videoclipuri de la evenimentele organizate de Societate la care ați participat și dacă participați la crearea de materiale audio-video de tip interviu sau testimonial.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: imaginea și eventual, vocea, dacă participați la crearea de materiale audio-video de tip interviu sau testimonial, sau alte date cu caracter personal pe care ni le veți funiza la momentul respectiv.

6.2.4.   Furnizarea unui mesaj prin completarea și transmiterea formularului dedicat din cadrul Site-ului

Atunci când completați și transmiteți un formular de contact, conform formularului pus la dispoziție în cadrul secțiunii ”Contact” de pe Site, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul analizării solicitării dumneavoastră și formulării unui răspuns față de aspectele redate în cadrul formularului de contact.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, societatea la care lucrați/în numele căreia ne contactați și orice alte date furnizate de către dumneavoastră prin completarea formularului de contact.

6.2.5.   Recrutarea candidaților

Societatea va colecta, direct de la dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal transmise prin intermediul informațiilor și documentelor încărcate în secțiunea dedicată ”Cariere” pusă la dispoziția dumneavoastră în cadrul Site-ului. Totodată, Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și atunci când aplicați pentru o poziție în cadrul Societății prin alte mijloace (e.g. transmitere CV prin intermediul Linkedin) sau sunteți contactat în acest sens.

Pentru detalii legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când aplicați pentru un post în cadrul Societății sau când sunteți contactat în acest sens, vă rugăm să accesați Nota de informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale candidaților în cadrul procesului de recrutare.

6.2.6.   Alte situații de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Societate

Societatea colectează date cu caracter personal și în anumite situații specifice în care interacționați cu noi în afara Site-ului. Astfel de situații ar putea consta în:

(i) înmânarea unei cărți de vizită a dumneavoastră sau a unei alte persoane către o persoană ce reprezintă Societatea sau interactionează cu dumneavoastră în numele Societății;

(ii) prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal identificate în cadrul unor surse publice de informații (cum ar website-ul societății pe care o reprezentați, în calitatea atribuită în acest sens) sau a unor baze de date publice ce includ datele dumneavoastră cu caracter personal prin încărcarea acestora de către dumneavoastră sau de către societatea pe care o reprezentați (cum ar fi platforma online VICTA);

(iii) prelucrarea datelor dumneavoastră de contact, astfel cum acestea i-ar fi furnizate Societății de către o altă societate din cadrul holdingului Roca Industry;

(iv) când interacționați cu noi în calitate de reprezentant/persoană desemnată a unui partener contractual pentru desfășurarea relațiilor comerciale;

(v) când interacționați cu noi în calitate de reprezentant al unei autorități publice;

(vi) când vizitați sediul de birouri sau incintele de producție ale Societății;

(vii) când interacționați cu noi pentru orice motiv ce nu se regăsește printre situațiile redate mai sus, cum ar fi situația unui potential client sau furnizor care contactează o persoană din cadrul Societății în scopul identificării de informații suplimentare cu privire la modalitatea în care poate fi inițiată o tranzacție comercială.

Totodată, pentru a asigura o informare corectă și completă a Persoanelor Vizate, punem la dispoziția dumneavoastră, în cele ce urmează, și note de informare specifice adresate unor categorii determinate de Persoane Vizate. Aceste note de informare specifice cuprind informații extinse cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Persoană Vizată, în funcție de relația pe care o aveți cu Societatea, inclusiv informații privind mijloacele de colectare a datelor, scopuri și temeiuri specifice ale prelucrării de date cu caracter personal.

6.2.7.   Date cu caracter personal prelucrate în contextul în care vizitați incinta Societății

În cazul în care efectuați o vizită în cadrul incintelor Societății, vom prelucra o serie de date cu caracter personal ce vă aparțin. Pentru detalii legate de datele cu caracter personal prelucrate și modul în care prelucrăm datele cu caracter personal ce vă aparțin, în situația în care vizitați incintele Societății, vă rugăm să accesați Nota de informare privind protecția datelor aparținând vizitatorilor în incinta ELECTROPLAST SA .

6.2.8.   Managementul relației cu furnizori sau clienți potențiali

Pentru detalii legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dețineți calitatea de reprezentant sau persoană de legătură / contact în cadrul unei societăți ce deține calitatea de potențial furnizor sau potențial client în relația cu Societatea, vă rugăm să accesați Nota de informare privind protecția datelor reprezentanților unor potențiali clienți / Nota de informare privind protecția datelor reprezentanților unor potențiali furnizori.

6.2.9.   Managementul relației cu reprezentanții/persoanele de contact ale partenerilor comerciali ai Societății

Pentru detalii legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dețineți calitatea de reprezentant/persoană de contact al unui partener comercial al Societății, vă rugăm să accesați Nota de Informare privind protecția datelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal aparținând reprezentanților legali sau convenționali, persoanelor de contact, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual / ale partenerilor contractuali asimilați persoanelor fizice.

6.3.      Temeiul juridic al prelucrării

Operațiunile de prelucrare efectuate de către Societate sunt bazate pe:

(i) Interesul legitim al Societății, constând în:

 • asigurarea unei navigări facile în cadrul Site-ului;
 • asigurarea interacțiunii cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile de social media administrate de Societate și de a oferi un răspuns la întrebările, reclamațiile sau cererile utilizatorilor adresate prin canalele de social media;
 • asigurarea interacțiunii cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de social media;
 • asigurarea utilizării facile a oricăror funcționalități disponibile în cadrul incintelor utilizate de Societate, în contextul efectuării unor vizite în cadrul acestor incinte;
 • angajarea de personal în vederea desfășurării activității, prin prelucrarea datelor candidaților pe parcursul procesului de recrutare pentru poziția la care ați aplicat (pentru acele date care nu pot fi considerate ca fiind furnizate de către Persoana Vizată în contextul demersurilor întreprinse de aceasta înainte de încheierea unui contract);
 • menținerea unei bune relații cu persoanele interesate ce completează și transmit formularul de contact pus la dispoziție în cadrul Site-ului sau contactează persoane din cadrul Societății printr-un alt canal de comunicare ales, prin formularea unor răspunsuri și/sau transmiterea de mențiuni și observații solicitate și/sau contactarea acestor persoane;
 • încheierea unei tranzacții comerciale cu un potențial furnizor sau client și consolidarea portofoliului de furnizori și clienți ai Societății;
 • efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii, executării și încetării, după caz, a contractelor comerciale încheiate de Societate cu partenerii săi comerciali;
 • susținerea activă a scopului și misiunii holdingului Roca Industry, din care Societatea face parte, de a dezvolta și scala branduri autohtone puternice și sustenabile în baza unei strategii comune agreate la nivelul grupului de societăți;
 • promovarea evenimentelor organizate și desfășurate de către Societate, prin realizarea și publicarea, în cadrul rețelelor sociale utilizate, de fotografii și conținut video captate în cadrul acestor evenimente;

(ii) Consimțământul Persoanei Vizate,

 • în cazul contactării persoanelor ce au candidat în trecut pentru poziții deschise în cadrul Societății, pentru a evalua actualitatea interesului pentru o nouă poziție deschisă în cadrul Societății;
 • pentru utilizarea de cookie-uri, pe Site;

6.4.      Cât timp păstrează Societatea datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu perioadele de păstrare impuse de legile și regulamentele aplicabile, în special în vederea desfășurării activităților sale și nu păstrează date cu caracter personal mai mult decât este necesar în raport cu scopurile pentru care au fost colectate.

În special, Societatea poate stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe următoarele perioade:

 • datele cu caracter personal legate de candidați sunt păstrate pe perioada de timp necesară pentru finalizarea procesului de recrutare atunci când ați aplicat pentru un anumit post, pecum și pentru o perioadă de 3 ani ulterior finalizării procesului; în ipoteza în care veți consimți în mod expres la aceasta, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de Societate în vederea luării în considerare a aplicației dumneavoastră pentru poziții deschise ulterior, Societatea putând să vă contacteze în acest scop pe parcursul unei perioade de 3 ani de la transmiterea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal;
 • datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor plasate pe Site sunt păstrate pentru perioadele de timp indicate în cadrul Politicii privind utilizarea fișierelor cookie;
 • datele pe care le primim de la dumneavoastră atunci când ne contactați, prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul oricărui alt canal de comunicare ales de dumneavoastră, pentru motive ce țin de încheierea unei tranzacții comerciale cu Societatea, participarea la un eveniment, proiect sau acțiune desfășurate de Societate, solicitarea de informații de orice natură din partea Societății, precum și pentru orice alte motive pentru care dumneavoastră inițiați o comunicare cu noi, se păstrează de către Societate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul la care aceste date sunt transmise către Societate, cu excepția cazului în care Persoana Vizată dobândește o calitate specifică, prin natura relației care se formează cu Societatea, și astfel se aplică perioade de păstrare diferite (g. Persoana Vizată dobândește calitatea de reprezentant al partenerului contractual al Societății);
 • datele cu caracter personal pe care le primim de la dumneavoastră cu ocazia înmânării de către dumneavoastră a unei cărți de vizită sau a oricărui alt suport de prezentare vor fi păstrate de către Societate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul furnizării datelor, cu excepția cazului în care Persoana Vizată dobândește o calitate specifică, prin natura relației care se formează cu Societatea, și astfel se aplică perioade de păstrare diferite (g. Persoana Vizată dobândește calitatea de reprezentant al partenerului contractual al Societății);
 • datele cu caracter personal prelucrate de Societate în scopuri de consolidare a portofoliului de clienți sau de furnizori în condițiile redate mai sus în această Politică de confidențialitate se păstrează pentru o perioadă de 3 ani de la momentul colectării datelor, cu excepția cazului în care Persoana Vizată dobândește o calitate specifică, prin natura relației care se formează cu Societatea, și astfel se aplică perioade de păstrare diferite (g. Persoana Vizată dobândește calitatea de reprezentant al partenerului contractual al Societății);
 • datele cu caracter personal constând în imaginea și/sau vocea dumneavoastră, surprinse în materiale captate în cadrul evenimentelor organizate și desfășurate de către Societate, la care Persoana Vizată a participat, vor fi păstrate de către Societate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul realizării materialelor ce încorporează imaginea și/sau vocea dumneavoastră.

Pentru Persoanele Vizate cărora li se dedică o notă de informare specifică, cum ar fi situația candidaților pentru angajare în cadrul uneia dintre pozițiile deschise în cadrul Societății, administratorii Societății, vizitatorii în cadrul incintelor utilizate de Societate, informațiile din această Politică se completează cu informațiile redate în nota de informare specifică în ceea ce privește perioadele de păstrare a datelor cu caracter personal prelucrate de Societate.

6.4.      Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Angajații Societății care lucrează cu echipele responsabile de desfășurare a procesului de recrutare, de menținere a relațiilor cu persoanele care interacționează cu Societatea, conform celor redate mai sus, de asigurarea conformității și operativității mecanismelor IT pot accesa datele dumneavoastră cu caracter personal, conform și în limita atribuțiilor de serviciu ale acestora.

Societatea nu transferă date către terțe părți, altele decât furnizorii săi de servicii și entitățile menționate în această Politică. Pentru Persoanele Vizate cărora li se dedică o notă de informare specifică, cum ar fi situația candidaților la angajare pentru o poziție în cadrul Societății, informațiile din această Politică se completează cu informațiile redate în nota de informare specifică în ceea ce privește destinatari datelor cu caracter personal prelucrate de Societate.

Entitățile cărora este posibil să le dezvăluim date cu caracter personal sunt următoarele:

(i) în vederea operării Site-ului și în scopuri legate de folosirea cookie-urilor, precum și pentru scopuri legate de gestionarea bazelor de date privind persoanele de contact ale furnizorilor și clienților, putem transmite date cu caracter personal către furnizorii de servicii de IT și mentenanță;

(ii) în vederea finalizării procedurilor de recrutare, putem transmite date cu caracter personal către agențiile de recrutare cu care Societatea sau persoanele împuternicite de Societate colaborează;

(iii) pentru a vă răspunde la întrebări și/sau solicitările de informații adresate în atenția Societății conform situațiilor posibile de interacțiune redate mai sus, în mod special pentru a vă putea oferi alternative în servicii și/sau produse cu privire la care vă puteți exprima interesul putem transmite date cu caracter personal către alte societăți din holdingul Roca Industry; totodată, putem transmite datele dumneavoastră de contact către alte societăți din holdingul Roca Industry și în contextul susținerii și susținerii și consolidării misiunii și scopului holdingului Roca Industry, conform celor de mai sus, precum și în contextul unor proceduri administrative aplicabile la nivelul holdingului Roca Industry;

(iv) pentru realizarea fotografiilor și videoclipurilor de la evenimentele organizate și desfășurate de către Societate, este posibil să colaborăm cu furnizori de servicii de fotografie – video;

(v) pentru a asigura promovarea evenimentelor organizate și desfășurate de către Societate, putem transmite date către furnizorii de servicii cu care Societatea colaborează pentru aspecte de marketing, publicitate și PR;

(vi) pentru realizarea de studii de piață la nivelul Societății, la nivelul holdingului Roca Industry sau la nivelul Impetum Group, grupul de societăți căreia îi aparține societatea Roca Industry Holdingrock1 SA, putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte societăți din holdingul Roca Industry sau din cadrul Impetum Group;

Societatea ar putea să fie nevoită să transfere date cu caracter personal către terțe părți (i) atunci când primim o solicitarea din partea unei autorități judiciare sau a unei autorități publice, unor auditori sau unor instituții competente să desfășoare verificări asupra activității sau activelor Societății, conform normelor legale aplicabile; aceste autorități sau instituții publice pot fi: Registrul Comerțului, instanțele de  judecată, ANSPDCP, ANAF, Autoritatea Vamală Română, Institutul Național de Statistică, notarii publici, executori judecătorești, etc; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății sau ale altei entități sau persoane, putem divulga datele cu caracter personal către avocați sau mediatori; (iii) cumpărători terți, în măsura în care activitatea Societății ar putea fi, total sau parțial, transferată, iar datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate ar face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției; (iv) societățile care administrează și care acționează în calitate de  operatori, cum este Linkedin.

Societatea asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal în timpul transferului acestora către destinatarii anterior menționați.

În contextul operațiunile descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European. Vă informăm că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

VII.     Măsuri de securitate

Societatea implementează toate măsurile adecvate de natură tehnică și organizațională pentru a asigura un nivel de securitate al datelor cu caracter personal adecvat riscului și, în special, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesării acestora.

Același nivel de protecție este impus contractual de Societate și persoanelor împuternicite.

Societatea vă informează prin această Politică asupra faptului că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța activității de prelucrare a datelor cu caracter personal.

VIII.    Exercitarea drepturilor dumneavoastră

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care vă vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, dreptul de a obține acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Societății, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit detaliilor disponibile pe www.dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă, în măsura în care este necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Societate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, ne puteți transmite o solicitare la adresa Bistrița, Strada Subcetate nr. 14, Bistrița-Năsăud, România sau via e-mail, prin solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul societății ELECTROPLAST SA, la adresa office@electroplast.ro.